JASMIN-ZDRAVIE-EKO-DOMACNOST-ZELENA FIRMA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Neplodnosť a prípravky Energy

ENERGY doplnky výživy a Beauty kozmetika > ZDRAVOTNÝ problém a AKO VYBRAŤ vhodný prípravok ENERGY > Odborné články a skúsenosti zakazníkov > ODBORNÉ články o zdraví a prípravkoch

Prípravky Energy - ako možná voľba pomocných preparátov pre snažilky pri "neplodnosti"

Celistvý pohľad na náš organizmus, na naše fyziologické procesy, ako aj na chorobné stavy, je vodidlom regenerácie organizmu prípravkami Energy.
Takýto pohľad nás vedie aj v tematike neplodnosti, neschopnosti reprodukcie života.
Nechceme - ani nemôžeme - zasahovať do práce gynekológov, genetikov, ale chceme pomáhať prírodnými metódami, prostriedkami, v tých prípadoch, v ktorých sa dá.
Každá metóda má svoje hranice, obmedzenia, ktoré sa nedajú prekročiť, no žiada sa využiť ich možnosti.

Úlohou nasledujúceho rozboru je prispieť k tomu, aby sme otázku neplodnosti pochopili v širších súvislostiach, k tomu, aby sa prípravky Energy používali správne, aby sme pochopili, kde začína a kde končí ich pôsobnosť.

Ak chceme pomáhať pri nejakom nefyziologickom stave, musíme aspoň orientačne poznať jeho príčiny.

Podľa západnej medicíny sa príčiny neplodnosti dajú zhruba rozdeliť na:

I. Vývojové poruchy pohlavných orgánov malformácie maternice, - nedostatočne vyvinutá, malá, dozadu ohnutá maternica, - zúženie krčka maternice atď.
II. Zápalové procesy v malej panve a ich komplikácie - zápal vaječníkov, vajíčkovodov atď.
III. Chorobné procesy rôzneho druhu, udržujúce patologické stavy v malej panve - chronický zápal červovitého výbežku, zápal hrubého čreva, deformácie, iné poruchy chrbtice atď.
IV. Nádory pohlavných orgánov rôzneho charakteru.
V. Komplexné psychické problémy - strach pred pôrodnými bolesťami, porucha vzťahu k mužskému pohlaviu, neobyčajne prísna výchova, strach pred obmedzeniami, ktoré bývajú pri výchove dieťaťa, príliš silná túžba po dieťati, ktorá veľakrát vyvoláva v organizme také hormonálne zmeny, ako keby šlo o skutočné tehotenstvo atď.
VI. Hormonálne problémy - hyperprolaktinémia, prevaha androgénov atď.

Veľakrát sa ale nedarí vysvetliť neplodnosť ani jednou z uvedených príčin.

Vyšetrenia vykazujú zdravý stav orgánov aj funkcie sú v poriadku, a predsa nenastáva otehotnenie.

Je zrejmé, že pole pôsobnosti prípravkov Energy nemôže zahrnúť stavy I., III., ale pri ostatných príčinách ich možno používať s nádejou na úspech.

Aby sme pochopili, že na regeneráciu, zameranú na neplodnosť, nemusí stačiť prípravok Gynex, resp. Renol, treba sa trocha pozrieť na príčiny neplodnosti podľa chápania čínskej medicíny.

Čínska medicína vysvetľuje všetky stavy, okrem zmien genetického pôvodu, ako následky dlhotrvajúcej poruchy cirkulácie energie, ako stagnácia krvi (myómy, endometriózy), stagnácia energie, nahromadenie tepla a/alebo vlhkosti v malej panve (zápaly, výtoky). Tiež zväčša aj uvoľneniu ligamentov (ktoré zapríčiňujú vybočenie stavcov driekovej časti chrbtice a krížovej kosti s následnou stagnáciou energie v malej panve) predchádzajú vážne poruchy, nedostatky cirkulácie energie, s následným vytvorením "začarovaného kruhu". V takýchto prípadoch sa aj oplodnenie aj zahniezdenie vajíčka stáva takmer nemožným.
Čínska medicína vysloví po troch rokoch neúspešných pokusov otehotnieť posudok "stav nemožnej reprodukcie" alebo, ak žena opakovane potratí či porodí života neschopný plod "stav zastavenia sa reprodukcie".
Oblasti, ktoré zodpovedajú za reprodukciu - ženské i mužské pohlavné orgány, nazýva spoločným názvom "Nu Ze Bao", ktorý by sa snáď mohol preložiť ako "výrobňa, dielňa bábiky".
Z anatómie týchto orgánov je zrejmé, že práve ony sú uložené najnižšie, čiže sú najviac náklonné na stagnáciu krvi (tekutín) i energie, so všetkými jej následkami. Všetky tri Yinové energetické dráhy (obličiek, sleziny a pečene) dolných končatín zásobujú pohlavné orgány (ktoré patria k tzv. "zvláštnym" orgánom), z čoho vyplýva, že poruchy týchto dráh, nech sú zapríčinené hocakými vplyvmi (psychické, kozmické, meteorologické, stravovacie či infekčné), podstatne ovplyvňujú "prijímaciu" schopnosť Nu Ze Bao. Náplň pohlavných orgánov Yangovou energiou zabezpečuje meridián močového mechúra (Zu Tai Yang) čiže Yang prvku Voda.
Je teda jasné, že z hlavných energetických dráh, v otázke plodnostineplodnosti, majú najdôležitejšiu rolu práve spomenuté 4 meridiány.

Na pochopenie základných fyziologických súvislostí princípov čínskej medicíny vychádzame zo základnej axiómy súvislostí YIN -YANG, z pravidla ôsmych prin-cípov, ktoré takto triedia príznaky:
YIN - nedostatok - chlad - vnútro,
YANG - nadbytok - teplo - vonkajšok.


Narušenie rovnováhy dvoch polarít v organizme, v jednotlivých meridiánoch, medzi vnútrom a vonkajškom, je pravou a podstatnou príčinou aj porúch v "dielni bábiky".
Z tohto pohľadu je ovulácia exterizačný proces Yangovej povahy, ktorý vychádza z anatomicky najhlbšie uložených, z väčšej časti v Yinovej vrstve ležiacich, vaječníkov. Vaječníky nepovažuje čínska medicína za "samostatné" orgány, považuje ich za "vnútorných poslov" obličiek, a semenníky za "vonkajších poslov" obličiek. (Tu sa treba vrátiť k už známym súvislostiam - energetická sieť meridiánov prvku Voda zahŕňa o. i. aj hypofyzárnonadobličkový systém podľa chápania západnej medicíny!).
Maternica vo vzťahu k vaječníkom je vonkajšia - ona sa stýka s vonkajším svetom, umožňuje prechod spermií smerom dovnútra a (v dobrom prípade) porodenie dieťaťa na vonkajší svet.
Vaječníky nazývajú aj ako "strážcov praenergie", čiže pri oplodnení sa toto Yinove dedičstvo spája s Yangovým dedičstvom, prenášajúc tak "bytie pred nebesami" do "sveta za nebesami". Podľa Číňanov toto spojenie dvojpólovej praenergie je ozajstným dňom narodenia dieťaťa. Pohyb vajíčka smerom von z vaječníka cez vajcovod, ako aj pôrod dieťaťa, sú rovnako prechodom YINU do YANGU, takýto prechod usmerňuje zo šiestich energetických rovín (o nich sa už písalo v minulých rokoch v spravodajcovi Energy) vrstva TAI YIN (jej vibrácie poskytujú meridiány pľúc a sleziny), hybnú silu zabezpečuje rovina TAI YANG (dráhy močového mechúra a tenkého čreva).
Poruchy týchto dráh, nech sú hocakého pôvodu, sa odrazia aj na procesoch reprodukcie. Uvádzam najčastejšie poruchy so súborom príznakov, ktoré môžu zapríčiniť neplodnosť:
Nedostatok Yangu prvku Voda (meridiánu močového mechúra): nastane nahromadenie patologického "chladu", Číňania tomu hovoria, že "zamrzne dielňa bábiky". Súbor príznakov, ktorý doprevádza tento nedostatkový stav, nazývajú "studená maternica".
Hlavné príznaky: slabá menštruácia, tmavá, čiastočne zrazená krv, predĺženie cyklu, bolesti a pocit chladu v malej panve, únavnosť, slabosť, bolesti alebo stuhnutosť v krížovej krajine, "lenivosť" dolných končatín.
Príčiny: vplyv intoxikovaného okolia zapríčiní pokles vrodenej Yuan Qi, prenášanej chromozomálnou cestou, strach rôzneho pôvodu, prechladnutie, dlhotrvajúce vážnejšie choroby, nekontrolované používanie syntetických steroidov atď.
Nedostatok Yinu prvku Voda (meridiánu obličiek) - Yinova tekutina nie je schopná dostatočne chladiť "Yangový oheň".
Príznaky: výdatná, dlhá menštruácia, so skrátenými cyklami, s tekutou, jasne červenou krvou. Stále bolesti hlavy, suché pery a jazyk, poruchy spánku, pamäti, zvonenie v ušiach, slabý sluch, nočná potivosť, pokles libida, slabosť a zraniteľnosť krížovej oblasti a kolien, "horenie", pocit ohňa v piatich centrách (dlane, chodidlá, prostriedok hrudníka), mierny vzostup teploty podvečer. Vzniká po dlhotrvajúcej fyzickej a duševnej záťaži, po skrytých krvácaniach, po dlhodobom užívaní antireumatík, antipyretík, preháňadiel, antibiotík, a tiež je aj geneticky zapríčinený, ako uvedený pokles Yangu z generácie na generáciu.
Nedostatok oboch pólov energie prvku Voda (meridiánov močového mechúra i obličiek).
Príznaky: dlhé, 2 až 3-mesačné cykly alebo vynechanie menštruácie. Slabé krvácanie svetlej, riedkej krvi. V podbruší pocit chladu, slabosti, pokles libida. Môžu sa objaviť jednotlivé príznaky uvedených súborov. Fyzická i duševná slabosť, neschopnosť vykonávať duševnú prácu, značné vypadávanie vlasov, hučanie v ušiach, oslabenie sluchu, náhla kazivosť zubov, sklon k apatii, ľahostajnosť, slabosť a chlad končatín, niekedy aj ľahká lámavosť kostí.
Poruchy meridiánov pečene a sleziny zapríčiňujú stagnáciu energie a krvi (tekutín) v malej panve, a nahromadenie patologických hlienov. Príznaky stagnácie energie: bolesti pred menštruáciou, pocit napätia v prsníkoch, nepravidelné slabé krvácanie často zrazenej krvi s kŕčmi v podbruší, pocit ťažoby v podbruší. Podráždenosť, nečakaný prepad do melanchólie, najmä v premenštruačnom období.
Stagnácia krvi zapríčinená nedostatkom hybného Yangu.
Príznaky: sťažený "štart" menštruácie, v prvých dňoch krvácanie po kvapkách, potom krvácanie tmavej, zrazenej krvi, sprevádzané kŕčmi.Únik slabého Yangu smerom hore zapríčiňuje pocit páľavy v hrudníku. Ťažší stupeň tohto syndrómu zapríčiňuje skrátenie cyklu s výdatným, zapáchajúcim krvácaním, s prítomnosťou veľkého množstva zrazenín. Nedostatok krvi a výživných látok v nej: táto porucha môže byť zapríčinená v hociktorej rovine tvorby - uskladnenia krvi (narušené vstrebávanie výživných látok, prevaha vylučovania živín, nedostatočné zúžitkovanie atď.) Príznaky: bledá pokožka sliznice, závraty, opakujúci sa útlm zraku (černota pred očami), nízky, neustálený tlak krvi, problémy so zapamätúvaním, nespavosť, spontánna potivosť. Slabé krvácanie riedkej, svetlej krvi.
Nahromadenie patologických hlienov nastane pri vyčerpaní slezinovej energie.
Príznaky: pocit ťažoby, napínavých bolestí hlavy, závraty, hučanie v ušiach, búšenie srdca, ťažký dych aj po miernej námahe, mäkká, riedka stolica, dlhé menštruačné cykly so stálym, miernym krvácaním, niekedy aj amenorea (vynechávanie menštruácie).
Úloha druhotných meridiánov v procesoch reprodukcie Ren Mai - meridián počatia - zahŕňa všetky Yinove aspekty, je prepojený s každým Yinovým meridiánom. Je miestom znovuzrodenia a organizovania Yinu organizmu. Ak Ren Mai stratí svoju "pozíciu", tak Yin ženy nemá "podporu domova", čiže nemôže nastať zahniezdenie oplodneného vajíčka. Príznaky poruchy Ren Mai: pruhy, poklesnutie močového mechúra a pošvy, opakujúce sa zápaly rodidiel, pocit nadúvania, kŕče, odkvapkávanie moču, cysty, fibrómy, vynechanie menštruácie, slabosť krížov. Pre nedostatok "výživnej pôdy" duše nastanú psychické a neurastenické príznaky. Chong Mai - distribuuje krv (živiny) po pozdĺžnej osi tela, vytvára spojenia s najdôležitejšími orgánmi a žľazami s vnútornou sekréciou. Citlivo reaguje na psychické vplyvy, jeho útlm stresmi spôsobí nedostatočné zásobovanie Nu Ze Bao. Príznaky: veľmi silné menštruačné krvácanie alebo vynechanie menštruácie, sexuálne poruchy, poruchy vývoja plodu. Bolesti vo výške 4. a 5. driekového stavca, potraty, prenášanie plodu. V mladosti na jeho poruchy poukazuje neskorá puberta, a príznaky stagnácie krvi v malej panvi. Dai Mai - "opaskový" meridián: spája a organizuje energetické hospodárstvo ostatných meridiánov. Zodpovedá za harmonizáciu vzťahov s vonkajším, "kozmickým" poriadkom. Zúčastňuje sa každého kreatívneho procesu. Podporuje vplyv Yangu na Yinu v Yinovej časti trupu, v podbruší, pri rozdeľovaní energií v rovine dolného žiariča, pri rozdeľovaní genitálnych a kreatívnych energií a tekutín (podporovaním úlohy Ren Mai, v spolupráci s bočným meridiánom obličky). Príznaky jeho porúch: kŕčovité bolesti v podbruší pri menštruácii, pásovité bolesti vo výške 2. a 3. driekového stavca, biely alebo krvavý výtok z pošvy, poruchy cyklu, obťažné močenie. Samozrejme, tento rozbor nevyčerpal problematiku neplodnosti kompletne, ani som nemala v úmysle zachádzať do detailov, resp. do ezoterických úvah.
Mojím cieľom bolo nasmerovať pozornosť na neharmonické pomery aj v ostatných oblastiach organizmu, v ostatných energetických sieťach, lebo veľakrát je porucha práve inde, a nie v oblasti druhotných meridiánov. Potom by sa Gynexom samotným nevyriešila problematika, a ženy, ktoré s dôverou začali užívať prípravky Energy, by sa dožili sklamania – strata nádeje by ešte zhoršila predpoklady otehotnenia.
P
reto som uviedla aj možné príznaky jednotlivých porúch, aby sa presnejšie dalo určiť "miesto" poruchy, a mohol sa určiť správny sled a kombinácia prípravkov."

Energy detí", sú krásne svedectvá úspechu. Jednej budúcej mamičke stačilo užívať 1 fľašku Renolu a Gynexu, ale sú a boli prípady, s dlhodobou regeneráciou (rok, 2 roky), a museli sa opakovane používať prípravky Vironal, Regalen, Renol, Gynex, resp. aj Korolen (zvládnutie depresívnej ladenosti).

Musíme si uvedomiť, že otázka reprodukcie Života (napriek tomu, že dnes sa už klonujú živé organizmy - podotýkam: čoho následky ešte nepoznáme!!!) stále nie je dostatočne známa, a napriek všetkým snahám, nemusí sa vydariť ani naše úsilie pomáhať prípravkami Energy.

Musíme sa ale pokúsiť pomôcť, pretože nikto nevie vopred "odhadnúť", či ide o poruchu v psychoinformačnom poli alebo len o problematiku v éterickom, energetickom tele, keď prípravky Energy ozaj môžu dokázať "zázraky". (zdroj:skrátené ENERGY)

Prípravky ENERGY... viacNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky